To un­ge dra­ebt i tra­fi­ku­lyk­ke på Syd­fyn

BT - - NYHEDER -

En 18-årig mand og en 17-årig kvin­de mi­ste­de i går ef­ter­mid­dags li­vet i en al­vor­ligt fa­erds­el­su­lyk­ke på Syd­fyn.

Det op­ly­ser Fyns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Der var iføl­ge po­li­ti­et ta­le om et so­louheld. Beg­ge blev dra­ebt på ste­det.

»Bi­len ram­te et vejtrae og blev ved sam­men­stø­det med vejtra­e­et skilt i 2 de­le, li­ge­som bi­lens mo­tor­blok blev slyn­get ud af bi­lens mo­tor­rum,« op­ly­ser po­li­ti­et.

Det ser ind­til vi­de­re ud til, at den un­ge mand sad bag rat­tet i bi­len, der kør­te ad Gun­de­strup­vej ved Gun­de­strup mod nor­døst.

»Fo­re­lø­bi­ge un­der­sø­gel­ser ty­der på, at fø­re­ren for­ment­lig mi­ste­de her­re­døm­met over bi­len i en kom­bi­na­tion af for høj fart og glat fø­re,« står der i pres­se­med­del­el­sen.

De dra­eb­te er beg­ge fra den syd­li­ge del af Fyn, og de på­rø­ren­de er un­der­ret­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.