Sø­ren Pind vil pla­ce­re ny po­li­tisko­le i Her­ning

BT - - NYHEDER -

En ny po­li­tisko­le i det ve­st­li­ge Dan­mark har va­e­ret på trap­per­ne i over et år. Og nu har re­ge­rin­gen lagt sig fast på en pla­ce­ring: Her­ning. Det bekraefter ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V).

»En ny po­li­tisko­le i det ve­st­li­ge Dan­mark er af­gø­ren­de for at frem­tids­sik­re po­li­ti­et,« ud­ta­ler mi­ni­ste­ren i en skrift­lig kommentar.

Der er lagt op til, at sko­lens pla­ce­ring skal for­hand­les på plads i for­bin­del­se med fi­nans­lo­ven.

Det er over et år si­den, et bredt fler­tal på Chri­sti­ans­borg be­slut­te­de at op­fø­re en ny po­li­tisko­le i det ve­st­li­ge Dan­mark. For­må­let er at få ud­dan­net fle­re be­tjen­te hur­ti­ge­re til et hårdt pres­set dansk po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.