Syv døde i spor­vogn­su­lyk­ke

BT - - NYHEDER -

ULYKKE Syv døde, da en spor­vogn i går foru­lyk­ke­de i Lon­don, op­ly­ser bri­tisk po­li­ti. »På nu­va­e­ren­de tids­punkt kan vi be­kra­ef­te, at syv per­so­ner desva­er­re er døde som føl­ge af den­ne ha­en­del­se, sag­de po­li­ti­et iføl­ge tv-sta­tio­nen BBC.

To per­so­ner var først på ef­ter­mid­da­gen fast­k­lemt i for­bin­del­se med spor­vogn­su­lyk­ken, mens 51 an­dre blev bragt på ho­spi­ta­let.

Fø­re­ren af spor­vog­nen er an­holdt, Jeg har lø­ben­de kon­takt med red­ning­s­tje­ne­ster­ne og trans­port­myn­dig­he­den, der beg­ge ar­bej­der hårdt for at få si­tu­a­tio­nen un­der kon­trol og be­hand­le dem, der er ble­vet kva­e­stet op­ly­ser po­li­ti­et i den bri­ti­ske ho­ved­stad iføl­ge Sky News og BBC.

Spor­vog­nen kør­te galt i går mor­ges i den syd­li­ge del af Lon­don og rul­le­de om på si­den ved en tun­nel. Det ske­te i Croy­don kort ef­ter klok­ken 6 lo­kal tid. Fle­re al­vor­ligt kva­e­stet Red­nings­hold ar­bej­de­de i fle­re ti­mer med at red­de folk ud af spor­vog­nen, der be­står af to vog­ne. To per­so­ner var dog i går fort­sat fan­get.

St Ge­or­ge’s Ho­spi­tal op­ly­ser iføl­ge BBC, at 20 per­so­ner er ble­vet bragt der­til med ska­der. Fi­re af dem skal va­e­re al­vor­ligt kva­e­stet.

Myn­dig­he­den for Lon­dons am­bu­lan­cer med­del­er på sin hjem­mesi­de, at 31 an­dre er bragt til Croy­don Uni­ver­si­ty Ho­spi­tal. Der er in­gen mel­din­ger om, hvor­for spor­vog­nen kør­te galt. En en­hed fra de tra­fi­ka­le myn­dig­he­der skal ef­ter­for­ske episo­den, så snart det er mu­ligt.

Lon­dons borg­me­ster Sa­diq Khan si­ger til BBC, at hans tan­ker går til al­le de in­vol­ve­re­de i ulyk­ken.

»Jeg har lø­ben­de kon­takt med red­ning­s­tje­ne­ster­ne og trans­port­myn­dig­he­den, der beg­ge ar­bej­der hårdt for at få si­tu­a­tio­nen un­der kon­trol og be­hand­le dem, der er ble­vet kva­e­stet,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.