BT - - KULTUR -

ret fil­mens flot­te so­und­tra­ck og stem­mer­ne – og isa­er bør­ne­stem­mer­ne -sid­der li­ge i øret.

Vok­senstem­mer­ne le­ve­res af kend­te nav­ne som Bo­dil Jør­gen­sen, Lars Hjorts­høj, Ras­mus Bjerg, Ma­ria Lucia, og så er der og­så ble­vet plads til sel­ve­ste Uf­fe El­le­mann.

Alt i alt en fin og stil­le ju­le­film, fyldt med gam­mel­daws ju­le­kva­ler og hjer­te­var­me ef­ter al­le kun­stens reg­ler. For ju­len er nu en­gang hjer­ter­nes fest – og det er godt at hu­ske på i dis­se iskol­de ti­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.