I nat er ven­ner­ne ae­r­kefjen­der

Til hver­dag er de go­de ven­ner i Bar­ce­lo­na, men i nat bli­ver det al­vor, når Ney­mar og Mes­si står over for hin­an­den i ri­va­l­op­gø­ret mel­lem Bra­si­li­en og Ar­gen­ti­na

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BAG OM RIVALERNE Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@bt.dk

Mon ik­ke der faldt en lil­le kommentar fra bra­si­li­an­ske Ney­mar, da han i den­ne uge gav Bar­ce­lo­na-ven­ner­ne Lio­nel Mes­si og Javi­er Ma­s­che­ra­no et lift til VMkva­li­fi­ka­tions­kam­pen mel­lem de to na­tio­ner. På Ney­mars pri­va­te jet, der hav­de kurs mod Bela Ho­rizon­te, hvor kam­pen skal spil­les, må det una­eg­te­lig va­e­re kom­met på ba­nen. En lil­le be­ma­er­k­ning fra den un­ge stjer­ne Ney­mar til ver­dens­nav­net Mes­si. At Ar­gen­ti­na er et pres­set lands­hold i kam­pen om at kom­me til VM i 2018, mens Bra­si­li­en cru­i­ser mod Rusland.

Der­for er alt sat på spid­sen, når Bar­ce­lo­nas po­ten­te of­fen­si­ve stjer­ner Ney­mar og Lio­nel Mes­si kryd­ser klin­ger som mod­stan­de­re og ae­r­ke­ri­va­ler.

Ka­men spil­les kl. 00.45 og vi­ses på TV3 Sport 1.

FOTO: REU­TERS

Lio­nel Mes­si og Ney­mar er klubka­me­ra­ter i Bar­ce­lo­na og hyl­des for de­res sam­ar­bej­de i an­gre­bet sam­men med Lu­is Su­a­rez. I nat skal de at­ter på ba­nen i sam­me kamp, men den­ne gang er det som fjen­der, når Bra­si­li­en og Ar­gen­ti­na tør­ner sam­men i den sy­da­me­ri­kan­ske VM-kva­li­fi­ka­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.