DE LAESNING

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARKS IDRA­ETS­FOR­BUND har de se­ne­ste to år gen­nem­ført en ra­ek­ke be­søg i dan­ske idra­ets­klub­ber. I for­bin­del­se med dis­se har man fo­re­ta­get en un­der­sø­gel­se af hold­nin­ger og kend­skab til mat­ch­fixing blandt 437 udø­ve­re, tra­e­ne­re og le­de­re i de dan­ske eli­te­mil­jø­er. Ho­ved­re­sul­ta­ter­ne fra un­der­sø­gel­sen er: 3,9 PRO­CENT er ble­vet kon­tak­tet med til­bud om mat­ch­fixing KNAP HVER 10. ken­der til mat­ch­fixing i egen klub (9,2 pro­cent), og over hver fem­te ken­der til mat­ch­fixing i egen idra­et (21,4 pro­cent) DES­U­DEN VI­SER det sig, at 12,3 pro­cent har spil­let på egen kamp el­ler kon­kur­ren­ce

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.