3,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør va­e­re et fint spil på, at den­ne kamp en­der uden vin­der. Det er det sto­re pre­sti­ge­slag. hvor Bra­si­li­en ef­ter fi­re sej­re i tra­ek nu lig­ger til en sik­ker VM-bil­let. Der­for le­ver de gan­ske fint med uaf­gjort i den­ne kamp, og mø­der her et ar­gen­tinsk hold, der er no­get me­re pres­se­de i kam­pen om at kom­me med til VM. Der­for vil det va­e­re en min­dre ka­ta­stro­fe for Ar­gen­ti­na, hvis de ta­ber den­ne kamp, da VM-bil­let­ten så kan kom­me i al­vor­lig fa­re, og der­for bør man og­så for­ven­te et ar­gen­tinsk hold, som ik­ke spil­ler med ret stor ri­si­ko. Kryd­set vir­ker gan­ske sand­syn­ligt.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.