1,92

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sva­ert at se, hvor­for det skal bli­ve en po­int­fest i nat, når Bal­ti­mo­re ta­ger imod Cle­veland Browns.For nok er Cle­veland Browns ik­ke no­get stort hold, og de har da hel­ler ik­ke vun­det no­gen kam­pe i år, men Bal­ti­mo­re er hel­ler ik­ke fan­ta­sti­ske. Bal­ti­mo­res an­greb er det sjet­te dår­lig­ste i liga­en til at smi­de po­int på tav­len, og har da hel­ler ik­ke va­e­ret over­be­vi­sen­de på no­get tids­punkt. Cle­veland har gjort det ha­e­der­ligt i divsions­op­gø­rer­ne, men de bør ik­ke kun­ne sa­et­te man­ge po­int på tav­len i nat, og der­for går vi og­så ef­ter få po­int i alt.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.