TIPS 12

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

4 5 6 SPILSTOP TORS­DAG 18.55 Djur­går­den - Frölun­da Lu­leå - Malmö Lin­ko­ping - Färjestad Öre­bro - Karlskro­na Lek­s­and - Brynäs De­troit - Van­co­u­ver

Co­lom­bia og Chi­le kan beg­ge bru­ge det ene po­int i af­ten, men Chi­le er uden de­res stør­ste stjer­ne Ale­xis San­chez, der blev ska­det tid­li­ge­re på ugen. For­vent få mål i kam­pen. VI smut­ter vi­de­re til Uru­gu­ay, der har va­e­ret fan­ta­sti­ske på hjem­me­ba­ne i den­ne kva­li­fi­ka­tion. Der­for kan man og­så for­ven­te en hjem­me­sejr her, dog kan Ecu­a­dor bi­de fra sig. Bra­si­li­en og Ar­gen­ti­na le­ver med kryd­set, og der­for kan det bli­ve må­l­fat­tigt her. 1 2 3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.