Hans Per­s­son, Mal­mø, 73 år, pen­sio­nist

BT - - NYHEDER -

Det er sør­ge­ligt, og det er jo sva­ert at vi­de, hvad han står for po­li­tisk. Men det ser ud til, at han bli­ver en sta­erk pra­esi­dent, når re­pu­bli­ka­ner­ne nu har fler­tal i he­le Kon­gres­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.