Ni­co­lai And­gren, Hel­lerup, 45 år

BT - - NYHEDER -

Jeg fulg­te ik­ke val­get om nat­ten, men jeg blev me­get be­kym­ret, da jeg ta­end­te fjern­sy­net ons­dag mor­gen. Jeg ved ik­ke, om re­sul­ta­tet kom­mer til at på­vir­ke Dan­mark, for­di han får jo nok god rå­d­giv­ning fra se­ri­ø­se folk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.