Me­ster i spe­edway og slo­w­fox

BT - - NAVNE -

den dag i dag har Dan­mark kø­re­re i det bed­ste sel­skab, men til­sku­er­ma­es­sigt er spor­ten gå­et bag af dan­sen. Sport­s­re­dak­tio­ner­ne rundt om­kring på me­di­er­ne in­ter­es­se­rer sig me­re for fod­bold, og mo­tor­sport er na­e­sten be­gra­en­set til For­mel 1 og Le Mans, mens spe­edway kun er en no­tits. Da det var stort, blev der lagt slag­ger i Par­ken til VM-løb, men for et par år si­den måt­te man er­ken­de, at spe­edway ik­ke la­en­ge­re hav­de så godt fat i pu­bli­kum, at man kun­ne tra­ek­ke til­stra­ek­ke­ligt med til­sku­e­re.

Ole Ol­sen delt­og i ’Vild med dans’ i 2006. Dan­se­part­ne­ren var Ma­ri­an­ne Ei­hilt. Flest po­int fik de for de­res slo­w­fox. Født: 16. novem­ber 1946, Ha­der­s­lev, 70 år. Ver­dens­me­ster: 1971 i Göte­borg, Sve­ri­ge, 1975 på Wem­bley i Eng­land, 1978 på Wem­bley i Eng­land. Ver­dens­me­ster i 1.000 me­ter sand­ba­ne i 1973. Vandt i alt 21 VM-me­dal­jer. Op­ta­get i spor­tens ’Hall of Fa­me’ ved etab­le­rin­gen i 1992. Gift med Ul­la, bo­sat i Som­mer­sted, og sam­men har de søn­ner­ne Ja­cob og Tor­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.