BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE LOTTE SCHARFF Jour­na­list ’Hi­sto­ri­en om Shu-bi-dua

BT - - TV-GUIDE -

Te­malør­dag Jeg var 12 år, da jeg før­ste gang hør­te Mi­cha­el Bun­de­sens blø­de, run­de stem­me syn­ge om, at han kun kun­ne li­de ro­ck. Se­ne­re var der no­get om vuf­fe­li­voven, der be­tød me­re for sin ejer end jord­ba­er og kvin­der for sjov. Den dag i dag kan jeg sta­dig syn­ge med på al­le Shu-bi­du­as san­ge. Det skal bli­ve så hyg­ge­ligt at se he­le hi­sto­ri­en om de mu­si­kal­ske ven­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.