Håndbold

BT - - TV-GUIDE -

Et topop­gør i dø­de­ns pul­je er i ven­te, når Pa­ris Saint-Ger­main mø­der Bar­ce­lo­na i Cham­pions Le­agu­e­grup­pe­spil­let. Nav­ne som Mik­kel Han­sen, Henrik Møl­l­gaard, Las­se An­der­s­son, Jes­per Nød­des­bo og brødre­ne Ka­ra­batic pry­der hold­kor­te­ne, og det skal bli­ve spa­en­den­de at se, hvil­ke dan­ske­re der har grund til ju­bel, når dom­me­ren fløjter af. TV3 Sport 1: 18.25

For Ni­ck, Kurt og Da­le er kun en ene­ste ting, der vil gø­re de­res liv ba­re en lil­le smu­le me­re ud­hol­de­ligt: at bli­ve helt fri for de­res che­fer. At si­ge op er ik­ke en mu­lig­hed for no­gen af dem, så de tre ven­ner la­eg­ger en kom­pli­ce­ret og til­sy­ne­la­den­de idi­ot­sik­ker plan, der skal skaf­fe dem af med de­res ar­bejds­gi­ve­re - en gang for al­le. TV 2: 22.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.