Håndbold

BT - - TV-GUIDE -

Det er al­ler­sid­ste ud­kald for DM­sølvvin­der­ne TTH Holste­bro i Cham­pions Le­ague. Ta­ber hol­det til de tyr­ki­ske me­stre fra Besik­tas, er drøm­men om avan­ce­ment de­fi­ni­tivt sluk­ket. An­ført af Cham­pions Le­ague-top­sco­rer Magnus Bram­m­ing skal ve­stjy­der­ne for­sø­ge at fin­de sam­me tak­ter som i 1. halv­leg af det mod­sat­te op­gør i Tyr­ki­et. DR1: 14.55

I en jysk fi­sker­by bli­ver for­hol­det mel­lem en­ke­man­den Ul­rik og hans søn Jo­han­nes vold­somt ud­for­dret, da fa­ren bli­ver ka­e­re­ster med den un­ge Ro­si­ta fra Fi­lip­pi­ner­ne. Jo­han­nes må mod­vil­ligt in­vol­ve­re sig i de­res for­hold, da en­gelsk ik­ke li­ge er Ul­riks sta­er­ke­ste si­de. Som ti­den går, kom­mer Jo­han­nes og Ro­si­ta ta­et­te­re på hin­an­den end godt er. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.