Kob­ber­bryl­lup

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV-GUIDE -

Det er 12½ år si­den, at Fre­de­rik og Mary blev gift og blev til Dan­marks kron­prin­s­par. I an­led­ning af kob­ber­bryl­lup­pet ser DR1 på åre­ne, der er gå­et – helt fra den før­ste fo­rel­skel­se til det sto­re bryl­lup og føds­ler­ne af de­res fi­re børn. Pro­gram­met ser og­så på, hvor­dan Fre­de­rik og Mary er vok­set med op­ga­ven gen­nem åre­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.