Fak­ta om Ri­chard Bran­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN 66-ÅRI­GE HAN ER IFØL­GE HAN ER KENDT DEN EVENTYRLYSTNE BRITE, HAN HAR SI­DEN

bri­ti­ske virk­som­hed­s­en­tre­pre­nør ejer den ca­ri­bi­ske ø Neck­er Island, hvor na­e­ste uges ten­ni­s­tur­ne­ring Neck­er Cup spil­les.

det ame­ri­kan­ske er­hvervs­ma­ga­sin For­bes num­mer 286 på li­sten over ver­dens ri­ge­ste per­so­ner med en for­mue på cir­ka 34 mia. dol­lar.

for det suc­ces­ri­ge va­re­ma­er­ke Vir­gin, der da­ek­ker over en ra­ek­ke for­ret­nings­ma­es­si­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, bl.a. Vir­gin Records, Vir­gin At­lan­tic Airways og Vir­gin Mo­bi­le.

der har for­søgt at bli­ve den før­ste per­son til at fly­ve jor­den rundt i en varm­lufts­bal­lon, blev i 1999 ad­let og kan der­for kal­de sig Sir Ri­chard Bran­son.

1979 ejet Neck­er Island, der er en lil­le ø i Bri­tish Vir­gin Island i Ca­ri­bi­en og en del af virk­som­he­den Vir­gin Li­mi­ted Edi­tions po­rt­fo­lio af luksu­se­jen­dom­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.