Skan­da­le-brite stop­per i Ran­gers

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jo­ey Bar­ton er fa­er­dig i skot­ske Ran­gers FC. Den kon­tro­ver­si­el­le en­gel­ske midt­ba­ne­spil­ler fik i går op­ha­e­vet sin kon­trakt i den skot­ske klub med øje­blik­ke­lig virk­ning. Par­ter­ne hav­de op­rin­de­ligt pa­pir på hin­an­den frem til maj 2018, ef­ter at han skif­te­de til Glas­gow-klub­ben i som­mer.

34-åri­ge Bar­ton hav­de se­ne­st ka­ran­ta­e­ne i den skot­ske klub i seks uger. Det ske­te, ef­ter at han var in­vol­ve­ret i en ba­ta­l­je med en med­spil­ler på tra­e­nings­ba­nen.

Den kon­tro­ver­si­el­le spil­ler har fle­re gan­ge haft ka­ran­ta­e­ner for sin op­før­sel bå­de på og uden for ba­nen. Han af­so­ne­de en fa­engsels­straf på seks må­ne­der i 2008, ef­ter han in­drøm­me­de at ha­ve del­ta­get i over­fald og slags­mål. I be­gyn­del­sen af ok­to­ber blev han mista­enkt for at ha­ve spil­let ulov­ligt på 44 fod­bold­kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.