Ru­ti­ne­ret Skjer­nan­fø­rer stop­per

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Når den sid­ste bold er ka­stet i 888 Liga­en, er det slut for Skjern Hånd­bolds an­fø­rer, Tho­mas Klit­gaard. Ef­ter sa­e­so­nen indstil­ler den ru­ti­ne­re­de streg­spil­ler kar­ri­e­ren.

»Det er vist tid til at si­ge stop. Jeg har va­e­ret med i ga­met i 20 år, og jeg be­gyn­der at ma­er­ke en sti­gen­de lyst til at ind­fri mi­ne sto­re am­bi­tio­ner i er­hvervs­li­vet,« si­ger Tho­mas Klit­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.