DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er na­er­mest vind el­ler for­svind for Dan­mark i af­te­nens kamp mod Ka­sak­h­stan. Alt an­det end sejr gør vej­en til VM ual­min­de­lig lang, men spør­ger man Od­dset-spil­ler­ne, er der sta­dig pa­en til­tro til de rød­hvi­de i af­te­nens kamp.

Så­le­des er over 80 pro­cent af al­le ind­skud sat på dansk sejr, mens om­kring 15 pro­cent af spil­le­ne er sat på sejr til ga­ester­ne fra Ka­sak­h­stan.

Det vil dog be­ty­de, at Dan­ske Spil en­der med at ta­be pen­ge, hvis den ten­dens fort­sa­et­ter frem mod start­fløjtet på kam­pen.

Li­ge nu gi­ver ude­sej­ren nem­lig od­ds 13,50, og det har alt­så lok­ket re­la­tivt man­ge til at tro på, at den dan­ske fi­a­sko fort­sa­et­ter, mens kun knap fem pro­cent af spil­ler­ne hos Dan­ske Spil har sat pen­ge­ne på et uaf­gjort re­sul­tat. Dansk sejr gi­ver i skri­ven­de stund pen­ge­ne 1,25 gan­ge igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.