2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med ta­bet af Zla­tan og med Jan­ne An­der­s­son som ny land­stra­e­ner, lig­ner Sve­ri­ge ik­ke et hold med mål i. Mod­sat har de og­så gjort det for­nuf­tigt de­fen­sivt, og de skal ha­ve fi­ne chan­cer for at dril­le Frank­rig. Sølvvin­der­ne fra EM vi­ste al­le­re­de un­der slut­run­den, at de har det sva­ert i rol­len som sto­re fa­vo­rit­ter, og det har de og­så vist i kva­li­fi­ka­tio­nen, hvor det kun blev uaf­gjort mod Hvi­derusland. De slog godt nok Bul­ga­ri­en klart, men bul­ga­rer­ne vir­ker og­så hi­sto­risk rin­ge net­op nu. Sve­ri­ge er af en helt an­den ka­li­ber og der­for bør der mak­si­malt fal­de to mål hér.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.