2,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er ik­ke for­di, at Eng­lands of­fen­siv fun­ge­rer spe­ci­elt godt. Man har blot sco­ret i én af fi­re halv­le­ge un­der Ga­reth Sout­h­ga­te, selv om mod­stan­der­ne har va­e­ret Slove­ni­en og Mal­ta, og nu ga­el­der det så det sto­re pre­sti­ge­op­gør mod Skot­land. Ga­ester­ne for­ven­tes at kom­me me­get de­fen­sivt ud, da Eng­land har sto­re pro­ble­mer med at åb­ne hold, der står kom­pakt på ba­nen, og så la­en­ge de har kra­ef­ter, skal de ha­ve go­de mu­lig­he­der for at hol­de Eng­land fra scor­ing. Der­for gi­ver det gan­ske god me­ning at spil­le på, at stil­lin­gen er 0-0 ef­ter før­ste halv­leg.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.