Blom­ster til Dron­nin­gen

BT - - TV-GUIDE -

Man­dag er det tid til en ny sa­e­son af ’Ho­fle­ven­ran­dø­rer­ne’.

Vi er med, når Bjar­ne Als fra Be­ring Hou­se of Flowers ta­ger til Bar­ce­lo­na, hvor han skal la­ve blom­ster­de­ko­ra­tio­ner til et eks­klu­sivt ken­dis-bryl­lup. Og­så hos Aar­hus Pos­se­ment­fa­brik er der en for­nem op­ga­ve på ske­ma­et: Der skal la­ves bånd til 50 taf­fel­sto­le til dron­ning Mar­gret­he. Hos skra­ed­deri­et Cel­li Frei­feldt er der travlt, for om kort tid skal den nye for­årskol­lek­tion pra­e­sen­te­res for skra­ed­deri­ets fa­ste kun­der.

Bjar­ne Als er sam­men med hu­stru­en Han­ne og me­d­ar­bej­de­ren Be­rit kørt den lan­ge vej fra Kø­ben­havn til Bar­ce­lo­na for at py­n­te op til et eks­klu­sivt bryl­lup. Foto: Mor­ten Bast­holm/TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.