INDEDRAB

BT - - NYHEDER -

Fre­dag 4. novem­ber var Lou­i­se Borg­lit ude at luf­te sin søsters gol­den re­tri­e­ver i El­ver­par­ken. Det reg­ne­de, og hun var iført sin svo­gers lidt for sto­re regntøj. Hun be­fandt sig un­der en ki­lo­me­ter fra søste­rens hus, hvor hun mid­ler­ti­digt bo­e­de i ka­el­de­ren, da hun mød­te sin mor­der. Med et ukendt an­tal kniv­stik blev den 32-åri­ge høj­gravi­de kvin­de dra­ebt. En an­den kvin­de­lig hund­e­luf­ter hør­te to hø­je skrig, og ef­ter­føl­gen­de så hun en mand kom­me lø­ben­de ud af par­ken. Da han så hen­de, stop­pe­de han op og løf­te­de ar­me­ne i en af­va­er­gen­de ge­stus, hvor­ef­ter han løb ind i par­ken igen. Man­den be­skri­ves som 28-30 år. Han er ca. 180-190 cm og tynd og spin­kel af byg­ning med et mar­ke­ret, tyndt an­sigt. Han var iføl­ge vid­net iført sort jak­ke med ha­et­te, sor­te buk­ser og mør­ke sko. Ha­et­ten på jak­ken hav­de man­den slå­et op, og un­der den bar han en sort ka­sket. Drabs­våb­net er ik­ke fun­det, og Klok­ken Sa­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.