OWER

BT - - NYHEDER -

sø­ge vej­led­ning hos ham. Men de ro­sen­de ord til Oba­ma står i kon­trast til det kro­p­s­sprog, han ud­vi­ser. Det forta­el­ler kro­p­s­sprogs-eks­pert Jes­per Bergstrøm.

»Trump kig­ger ik­ke Oba­ma i øj­ne­ne, når han gi­ver ham hån­den, og når Oba­ma ta­ler, kig­ger han va­ek, som om han er li­geg­lad med, hvad pra­esi­den­ten si­ger,« si­ger han til BT.

Mø­det kom ef­ter en valg­kamp mel­lem Do­nald Trump på den ene si­de og de­mo­kra­ter­nes Hil­lary Cl­in­ton på den an­den. Sam­ti­dig har Trump og Oba­ma la­en­ge be­kri­get hin­an­den på ord. Do­nald Trump har blandt an­det - ind­til for to må­ne­der si­den - na­eg­tet at an­er­ken­de, at Ba­ra­ck Oba­ma er født i USA, og på Trump kig­ger ik­ke Oba­ma i øj­ne­ne, når han gi­ver ham hån­den, og når Oba­ma ta­ler, kig­ger han va­ek, som om han er li­geg­lad med, hvad pra­esi­den­ten si­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.