Op­sig tv-pak­ken og spar mas­ser af pen­ge

BT - - NYHEDER -

Re­a­li­ty­se­e­ren Sy­nes du, at 500 kro­ner om må­ne­den er for me­get at be­ta­le for tv? Men vil du ik­ke und­va­e­re ’Sing­le­liv’, ’Pa­ra­di­se Ho­tel’ og de an­dre re­a­li­typro­gram­mer, så er hja­el­pen na­er. Hos Vi­a­play og Dplay kan du få ad­gang til de pro­gram­mer, der sen­des på Ka­nal 4, Ka­nal 5, TV3+ og man­ge fle­re. Du kan end­da gå til­ba­ge og se ae­l­dre sa­e­so­ner af de re­a­li­ty­se­ri­er, som du er bidt af. Løs­ning: Vi­a­play (89 kr. om må­ne­den) og Dplay (79 kr. om må­ne­den) = 168 kr. om må­ne­den Bes­pa­rel­se i for­hold til fuld­pak­ken hos YouSee: 376 kr. om må­ne­den

1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.