Jo­lie ’let­tet over’ af­slut­tet over­grebs­sag mod Pitt

BT - - NYHEDER -

SKILS­MIS­SE Sku­e­spil­le­ren An­ge­li­na Jo­lie må si­ges at ha­ve kørt det tun­ge skyts i stil­ling mod eks­man­den Brad Pitt for at vin­de fora­el­dre­myn­dig­he­den over par­rets seks børn. Al­li­ge­vel er den 41-åri­ge sku­e­spil­ler let­tet over, at myn­dig­he­der­ne nu har ren­set Brad Pitt for be­skyld­nin­ger om over­greb mod par­rets ae­ld­ste søn Mad­dox Chi­van Jo­liePitt. Det forta­el­ler en re­pra­e­sen­tant for sku­e­spil­le­rin­den i en of­fi­ci­el ud­mel­ding til me­di­et En­tertain­ment To­night.

»An­ge­li­na sag­de fra be­gyn­del­sen, at hun føl­te sig nødsa­get til at gø­re no­get for fa­mi­li­ens bed­ste. Hun er let­tet over, at De­part­ment of Child and Fa­mily Ser­vi­ces (DCFS) ef­ter ot­te uger nu er til­fred­se, og ga­ran­ti­er­ne er på plads, så bør­ne­ne kan he­le,« ly­der det blandt an­det i ud­mel­din­gen.

Sa­gen om Brad Pitts over­greb mod søn­nen blev sat i gang til­ba­ge i sep­tem­ber, ef­ter at DCFS blev gjort op­ma­er­k­som på en mista­en­ke­lig ha­en­del­se mel­lem de to på en fly­rej­se fra USA til Eu­ro­pa.

DCFS meld­te dog ons­dag ud, at de ik­ke fandt grund­lag for at rej­se en sag mod Brad Pitt. An­ge­li­na Jo­lie har få­et den mid­ler­ti­di­ge fora­el­dre­myn­dig­hed over par­rets seks børn, ef­ter at hun den 20. sep­tem­ber med­del­te, at hun vil­le skil­les fra Brad Pitt.

Han øn­sker nu fa­el­les fora­el­dre­myn­dig­hed over bør­ne­ne, og skils­mis­sesa­gen er der­for end­nu ik­ke af­gjort. An­ge­li­na sag­de fra be­gyn­del­sen, at hun føl­te sig nødsa­get til at gø­re no­get for fa­mi­li­ens bed­ste

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.