Rusland: Sy­ri­ske op­rø­re­re bru­ger ke­mi­ske vå­ben i Alep­po

BT - - NYHEDER -

Sy­ri­ske op­rø­re­re har brugt ke­mi­ske vå­ben i Alep­po. Det med­del­er det rus­si­ske mi­li­ta­er, der an­gi­ve­ligt har fun­det be­vi­ser på den ke­mi­ske krigs­fø­rel­se.

Be­vi­ser­ne er fun­det i Alep­po i form af am­mu­ni­tion, der ik­ke er eks­plo­de­ret og der­for er ble­vet un­der­søgt af rus­ser­ne, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

»Eks­per­ter fra det rus­si­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um har fun­det ude­to­ne­ret am­mu­ni­tion fra ar­til­le­ri, der til­hø­rer ter­r­o­ri­ster og in­de­hol­der gif­ti­ge stof­fer,« skri­ver mi­ni­ste­ri­et.

»Ef­ter en hur­tig ana­ly­se i et mo­bilt la­bo­ra­to­ri­um har vi fast­slå­et, at gift­stof­fer­ne i op­rø­rer­nes am­mu­ni­tion for­ment­lig er kl­or­gas og hvid fos­for,« ly­der det vi­de­re iføl­ge AFP.

En me­re grun­dig ana­ly­se vil bli­ve la­vet sna­rest.

Am­mu­ni­tio­nen blev iføl­ge rus­ser­ne fun­det i den syd­ve­st­li­ge ud­kant af Alep­po. Om­rå­det blev ind­ta­get af sy­ri­ske re­ge­rings­trop­per for få da­ge si­den.

Tid­li­ge­re har fri­vil­li­ge nød­hja­elps­ar­bej­de­re fra Sy­ri­ens ci­vil­for­svar be­skyldt de sy­ri­ske re­ge­rings­styr­ker for at ha­ve ned­ka­stet tøn­de­bom­ber med kl­or­gas fra he­li­kop­te­re over en for­stad til Alep­po.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.