Vin­lan­det der fik rid­ser i lak­ken

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

SYDAFRIKA Sydafrika er et bå­de smukt og spa­en­den­de land, der si­den op­ha­e­vel­sen af apart­heid er blandt ver­dens stor­eks­por­tø­rer af frugt, grønt­sa­ger og vin. Langt de fle­ste far­me­re be­hand­ler de­res ar­bej­de­re godt, men desva­er­re er der kom­met rid­ser i lak­ken, ef­ter at et tv­pro­gram for ny­lig af­slø­re­de, at en­kel­te grå­di­ge ar­bejds­gi­ve­re ser stort på, om de­res ar­bej­de­re har or­dent­li­ge for­hold. Jeg hå­ber, at den­ne uges an­be­fa­lin­ger af go­de syd­afri­kan­ske vi­ne kom­mer fra pro­du­cen­ter, som be­hand­ler de­res ar­bej­de­re godt.

Den bed­ste mu­lig­hed for at sik­re ar­bej­der­nes for­hold lig­ger hos de sto­re uden­land­ske vinim­por­tø­rer.

De bør stil­le de nød­ven­di­ge krav til pro­du­cen­ter­ne, så vi og­så i frem­ti­den med god samvit­tig­hed kan ny­de de go­de vi­ne til ri­me­li­ge pri­ser, som jeg ved, Sydafrika kan le­ve­re. Kom­men­tar: Ve­leg­net til: Pris: Kr. 129,95. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 46 kr. 399, pr. fl. kr. 66,50. For­hand­ler: Su­perBrugs­en tlf. 4386 4386. www.coop.dk Ve­leg­net til:

Me­di­um kraf­tig rød­vin, god, saf­tig, rund pi­no­ta­ge­s­mag af mør­ke ba­er, blom­mer, lidt kan­di­se­ret frugt, kryd­derur­ter, svam­pe, va­nil­je og mørk rø­get toast.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 16 gr. til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter.

La­ek­ker, me­di­um fyl­dig rød­vin, saf­tig, rund smag af sol­ba­er, køli­ge blå­ba­er, kryd­derur­ter, pe­ber og mørk toast. Godt til­bud.

Ser­ve­res v. 16 gr. til pizza, la­sag­ne el­ler me­di­um kraf­ti­ge ret­ter.

Kr. 85. Til­bud uge 45+46 kr. 69.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.