Ud­mat­tet Sa­rah Grü­newald hol­des vå­gen af sin søn

BT - - TV/RADIO -

He­le Dan­mark kun­ne sid­ste år føl­ge med i, hvor­dan tv-va­er­tin­de Sa­rah Grü­newalds gravi­de ma­ve vok­se­de fre­dag ef­ter fre­dag i dan­ses­howet ’Vild med dans’.

Men si­den søn­nen Lu­is kom til ver­den for ot­te må­ne­der si­den, har hun ik­ke få­et me­gen søvn. Det forta­el­ler den 32-åri­ge tv-va­ert og mo­del i et op­slag på In­s­ta­gram.

Her har en ud­mat­tet Sa­rah Grü­newald delt et bil­le­de af sig selv i rød­stri­bet py­ja­mas med or­de­ne: Jeg er så­åå tra­et! Lu­is sover kun 2-3 ti­mer ad gan­gen og har gjort det i små ot­te må­ne­der.

Tv-va­er­ten afslører, at den mang­len­de søvn og­så har re­sul­te­ret i nog­le skø­re ha­en­del­ser for bå­de hen­de og ae­g­te­man­den Ras­mus Ba­ck­haus.

»Jeg har smurt håndcre­me på min tand­bør­ste, ta­get tø­jet på på vran­gen og er of­te kørt en me­get for­kert vej til en­ten Net­to el­ler ar­bej­de. Ras­mus var ved at gi­ve Lu­is en hund­e­god­bid den an­den dag og er og­så mar­che­ret ind i vo­res nye kla­e­de­skab fle­re gan­ge,« skri­ver Sa­rah Grü­newald.

Al­li­ge­vel vil tv-va­er­ten na­tur­lig­vis ik­ke byt­te mo­der­ska­bet for no­get i ver­den.

»Men hvor er søvn og­så ba­re vir­ke­lig la­ek­kert, ik­ke?« af­slut­ter hun spø­ge­fuldt sit op­slag. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de: 34 Nem: 59, Mel­lem: 82, Sva­er:168

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.