Fod­bold kan (o

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

sid­ste år duk­ke­de op igen i år.

»Nog­le af bør­ne­ne fra sid­ste år kom til­ba­ge i år. Det før­ste, de gjor­de, da de så mig, var at gi­ve mig et kram. De er me­get tak­nem­me­li­ge for, at de får mu­lig­he­den for at kom­me ud og va­e­re sam­men med nog­le an­dre børn. De har ryk­ket sig me­get. De kom med smil og gla­e­de og var fra start af åb­ne over for de an­dre børn.«

Ude i frem­ti­den hå­ber Ra­zak Pim­pong, at han kan ud­vi­de fod­boldsko­len så me­get, at det kan bli­ve en fast del af hans uge. Han hå­ber, at der er nog­le or­ga­ni­sa­tio­ner, der ger­ne vil støt­te pro­jek­tet, for hans ind­tryk er, at det hja­el­per bør­ne­ne.

»Der er så me­get had i ver­den,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.