Gså) red­de dem

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

der­for ser jeg det som min op­ga­ve at gø­re folk gla­de og få dem til at smi­le. Jeg ta­ger imod flygt­nin­ge­ne, for de går så me­get igen­nem. Vi må vi­se dem det po­si­ti­ve ved til­va­e­rel­sen og få dem til at smi­le. Det hand­ler ik­ke kun om at spil­le fod­bold, det hand­ler om at la­e­re fra hin­an­dens for­skel­lig­hed og mø­des om­kring no­get, al­le kan va­e­re en del af.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.