Pim­pongs tre stør­ste kam­pe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VM I TYS­KLAND 2006: Gha­na spil­ler sig vi­de­re fra grup­pe E, og Ra­zak Pim­pong (tv.) får fuld spil­le­tid i sid­ste grup­pe­kamp mod USA. Her til­ka­em­per han sig et af­gø­ren­de straf­fes­park, som Step­hen Ap­pi­ah (th.) sco­rer på til slut­re­sul­ta­tet 2-1. Se­ne­re i kam­pen bli­ver Ra­zak Pim­pong ska­det og må for­la­de ba­nen på en bå­re. Han mis­ser der­for 1/16-fi­na­len mod Bra­si­li­en, som Gha­na ta­ber 0-3. FO­TO: AFP CHAM­PIONS LE­AGUE FOR FCK 2006: 17. ok­to­ber tra­e­der Ra­zak Pim­pong ind på en af Eu­ro­pas stør­ste sce­ner, da han bli­ver skif­tet ind i FC Kø­ben­havns Cham­pions Le­ague-op­gør mod Man­che­ster Uni­ted på Old Traf­ford. Pim­pong får 33 mi­nut­ter, og FCK ta­ber 0-3. STORSEJR I SUPERLIGAEN FOR FCM I 2005: FC Midtjyl­land ta­ger hjem­me imod AaB 19. ju­ni 2005. Her får Ra­zak Pim­pong stor per­son­lig suc­ces, da han med et hat­tri­ck sik­rer sit hold en storsejr på 4-1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.