Mur­rays mis­sion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TOPSTRID I den­ne uge blev en bri­tisk mand for før­ste gang no­gen­sin­de num­mer et på ver­dens­rang­li­sten i ten­nis. Med si­ne 29 år blev An­dy Mur­ray den ae­ld­ste førs­te­gangset­ter si­den 1974.Men må­ske har han kun plad­sen i to uger. Ser­bi­ske Novak Djoko­vic, som mi­ste­de før­ste­plad­sen, kan nem­lig til­ba­ge­ero­bre den ved sa­e­so­n­af­slut­nin­gen ATP Wor­ld Tour Fi­nals i Lon­don.

Vin­der Novak Djoko­vic tur­ne­rin­gen, får ser­be­ren tit­len som ver­dens bed­ste ten­nis­spil­ler til­ba­ge.

»Det va­rer må­ske kun en uge, så jeg kan li­ge så godt prø­ve at ny­de det, for­di jeg kan mi­ste tit­len i sa­e­so­n­af­slut­nin­gen og al­drig vin­de den igen,« si­ger Mur­ray til nyheds­bu­reau­et AFP.

Mur­ray lig­ger fak­tisk mindst num­mer et i to uger, in­den han skal spil­le i tur­ne­rin­gen, hvor de ot­te bed­ste i ver­den mø­der hin­an­den.

I det se­ne­ste år­ti har blot tre an­dre spil­le­re ind­ta­get før­ste­plad­sen på ten­nis­her­rer­nes ver­dens­rang­li­ste. Det er Ro­ger Fe­de­rer, Ra­fa­el Na­dal og Novak Djoko­vic.

»Det vil­le va­e­re fedt at af­slut­te året med at bli­ve num­mer et, men jeg er mest af alt ba­re glad for, at jeg for­må­e­de at kom­me her­til,« si­ger Mur­ray.

Djoko­vic hav­de før­ste­plad­sen i lidt over to år, før Mur­ray vip­pe­de ham af tro­nen.

Ser­be­ren har vun­det sa­e­so­n­af­slut­nin­gen i Lon­don fi­re år i tra­ek.

De se­ne­ste to år har Mur­ray der­i­mod for­ladt tur­ne­rin­gen ef­ter grup­pe­spil­let. I 2013 kom han slet ik­ke med på grund af en ska­de.

»Det hand­ler ik­ke nød­ven­dig­vis om at vin­de. Jeg vil ba­re gø­re mit bed­ste og af­slut­te året med en god ind­sats, for­di jeg har haft nog­le hår­de år i den­ne tur­ne­ring,« si­ger han.

Med Ro­ger Fe­de­rer og Ra­fa­el Na­dal ude på si­de­linj­en og min­dre go­de pra­e­sta­tio­ner fra Djoko­vic på det se­ne­ste ser Mur­ray hå­be­fuldt på frem­ti­den.

»Jeg vil­le selv­føl­ge­lig el­ske at vin­de Au­stra­li­an Open, for­di det er det na­e­ste sto­re mål i det nye år, og for­di jeg har va­e­ret ta­et på fle­re gan­ge, men al­drig kla­ret det,« si­ger Mur­ray om Grand Slam-tur­ne­rin­gen i ja­nu­ar i Mel­bour­ne, hvor han fem gan­ge har tabt fi­na­len.

ATP Wor­ld Tour Fi­nals bli­ver spil­let fra 13. til 20. novem­ber. Det va­rer må­ske kun en uge, så jeg kan li­ge så godt prø­ve at ny­de det, for­di jeg kan mi­ste tit­len i sa­e­so­n­af­slut­nin­gen og al­drig vin­de den igen An­dy Mur­ray

FAKTA OM MUR­RAY OG DJOKO­VIC KAM­PEN OM FØR­STE­PLAD­SEN på ver­dens­rang­li­sten i her­re­ten­nis er en kamp mel­lem An­dy Mur­ray og Novak Djoko­vic. HER ER FAKTA om de to du­el­lan­ter op til den sto­re sa­e­son­fi­na­le, ATP Wor­ld Tour Fi­nals. AN­DY MUR­RAY FØDESTED: Glas­gow, Skot­land (15. maj 1987). PLA­CE­RING PÅ VER­DENS­RANG­LI­STEN: 1. STRØG FØR­STE GANG TIL TOPS PÅ VER­DENS­RANG­LI­STEN: 7. novem­ber 2016. ATP-KAMPSTATISTIK: 625 sej­re, 174 ne­der­lag. VUNDNE TIT­LER: 43. PRAEMIEPENGE: 53.324.019 dol­lar. ATP WOR­LD TOUR FI­NALS 2015: Røg ud i grup­pe­spil­let. NOVAK DJOKO­VIC: FØDESTED: Beo­grad, Ser­bi­en (22. maj 1987). PLA­CE­RING PÅ VER­DENS­RANG­LI­STEN: 2. STRØG FØR­STE GANG TIL TOPS PÅ VER­DENS­RANG­LI­STEN: 4. juli 2011. ATP-KAMPSTATISTIK: 747 sej­re, 154 ne­der­lag. VUNDNE TIT­LER: 66. PRAEMIEPENGE: 104.927.878 dol­lar. ATP WOR­LD TOUR FI­NALS 2015: Vandt tur­ne­rin­gen (for fjer­de år i tra­ek og fem­te gang i alt). /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.