San­tan­der ska­det i VM-kamp

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havns Fe­de­ri­co San­tan­der måt­te i VM-kval.kam­pen mel­lem Pa­ragu­ay og Peru ska­det la­de sig ud­skif­te ef­ter 37 mi­nut­ters spil. Be­kym­ren­de ti­m­ing for FC Kø­ben­havn, der om 12 da­ge mø­der FC Por­to i Par­ken i en kamp, der for­ment­lig af­gør, om de dan­ske me­stre sik­rer sig avan­ce­ment fra Cham­pions Le­ague-grup­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.