Stå­plad­ser kan ge­nind­fø­res

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De en­gel­ske klub­ber i Pre­mi­er Le­ague skal i na­e­ste uge på et mø­de i Lon­don dis­ku­te­re mu­lig­he­den for at ind­fø­re stå­plad­ser. Det be­kra­ef­te­de en tals­mand for Pre­mi­er Le­ague i går. Si­den Hills­bor­oug­hu­lyk­ken i 1989, hvor 96 fans blev mast ihjel un­der et op­gør mel­lem Li­ver­pool og Not­ting­ham Fo­rest, har der va­e­ret krav om sid­de­plad­ser i Eng­land. Hvis der skal ge­nind­fø­res stå­plad­ser, kra­e­ver det en lova­en­dring. I før­ste om­gang skal to tred­je­de­le af klub­ber­ne stem­me for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.