Ajax vil til­ba­ge til top­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den tid­li­ge­re lands­holdska­em­pe Kas­per Ni­el­sen er ud­set til at brin­ge kø­ben­hav­ner­hol­det Ajax til­ba­ge til for­dums stor­hed. Den 41-åri­ge for­svars­spe­ci­a­list skal pri­ma­ert bru­ge sin vi­den i en ar­bejds­grup­pe, der skal sik­re, at Ajax kom­mer op på et ni­veau, så hol­det kan be­gå sig i top­pen af dansk hånd­bold. 888 Li­ga­en, der er nav­net på lan­dets bed­ste her­re­ra­ek­ke, be­står i den­ne sa­e­son af 13 jy­ske klub­ber og en en­kelt fra Fyn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.