DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det har va­e­ret hårdt at va­e­re Los An­ge­les Rams-fan i den­ne sa­e­son. Hol­det har kun pra­este­ret at sco­re 16,2 po­int pr. kamp, og der­med har det kurs mod en tvivl­s­om ti­tel.

Book­ma­ke­ren Nor­di­cBet har nem­lig sat od­ds på, hvil­ket hold der en­der med at sco­re fa­er­re­st po­int af al­le hold i NFL, og li­ge nu er det alt­så Los An­ge­les Rams, der er fa­vo­rit til od­ds 3,50 med Chi­ca­go Bears og Hou­ston Te­xans som for­føl­ger­ne i fi­re gan­ge pen­ge­ne.

»Rams har vir­ke­lig ik­ke gjort god re­k­la­me for sig selv i de­res før­ste sa­e­son til­ba­ge i Los An­ge­les. Qu­ar­ter­ba­ck Ca­se Ke­e­num har ik­ke kva­li­te­ten til at star­te i NFL, men al­li­ge­vel in­si­ste­rer tra­e­ner-tea­met på at fast­hol­de ham i star­top­stil­lin­gen. Det ty­der på, at re­ser­ven Ja­red Goff ik­ke har ud­vik­let sig så hur­tigt som hå­bet,« si­ger Nor­di­cBets pres­se­chef Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.