2,08

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker me­get un­der­ligt, at MK Dons er så kla­re fa­vo­rit­ter her. Ef­ter en elen­dig start på sa­e­so­nen, fy­re­de va­er­ter­ne ma­na­ger Karl Ro­bin­son, så det nu er as­si­sten­ten Ri­chie Bar­ker, der står i spid­sen for hol­det. Det har dog ik­ke hjul­pet ind­til vi­de­re, for før­ste liga­kamp med ham ved ro­ret blev og­så tabt. Walsall der­i­mod er in­de i en rig­tig god pe­ri­o­de. De har blot tabt én af de sid­ste ni kam­pe, og oveni kan man nu gla­e­de sig over, at ru­ti­ne­re­de Si­meon Ja­ck­son er klar igen. Alt an­det li­ge er det sva­ert at se, hvor­for MK Dons er så kla­re fa­vo­rit­ter.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.