1 , 8 8

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den­ne kamp kan sag­tens bli­ve me­re ja­evn­byr­dig end som så. Fin­land har gjort det gan­ske godt i de se­ne­ste par kam­pe, hvor man var ta­et på po­int mod Kro­a­tien og de­ci­de­re­de frarø­vet po­int ude mod Island. Det kan selv­føl­ge­lig ko­ste på selv­til­lids­kon­to­en, men det vi­ser i hvert fald, at Fin­land ik­ke er ren ka­non­fø­de. Som vi så un­der EM, er Ukrai­ne for ti­den ik­ke no­get skra­em­men­de be­kendt­skab, og det aen­drer en klar sejr over va­er­ge­lø­se Ko­sova ik­ke på. Selv­føl­ge­lig er Ukrai­ne fa­vo­rit­ter, men va­er­di­en i den­ne kamp bør rent od­ds­ma­es­sigt va­e­re på Fin­land.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.