1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der skal va­e­re go­de chan­cer for, at beg­ge hold kom­mer på tav­len i den­ne kamp. Wa­les har si­den EM ik­ke im­po­ne­ret vold­somt - spe­ci­elt de­fen­sivt, hvor man gav man­ge sto­re chan­cer va­ek hjem­me mod Ge­or­gi­en og da og­så end­te med at spil­le 1-1. Ser­bi­en har set sta­er­ke ud of­fen­sivt ind­til vi­de­re i kva­li­fi­ka­tio­nen, hvor man har net­tet ot­te gan­ge i tre kam­pe, men mod­sat og­så vist de sam­me de­fen­si­ve svag­he­der, som ko­ste­de dem dyrt i den se­ne­ste kva­li­fi­ka­tion. Spe­ci­elt Wa­les er og­så nødt til at gå ef­ter sej­ren, hvil­ket bør åb­ne op for en kamp med mål i.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.