Fy­si­o­te­ra­pi, der styr­ker fer­ti­li­te­ten

BT - - NYHED -

• Mo­jzisova-me­to­den, der er al­min­de­lig i Tjek­ki­et og Slovaki­et ar­bej­der med dår­lig hold­ning og spa­en­din­ger. Me­to­den be­står af en bli­de øvel­ser, som styr­ker, mo­bi­li­se­rer og af­spa­en­der mus­k­ler­ne i og om­kring un­der­li­vet. • Wurw-me­to­den er en form for be­hand­ling, hvor man mas­se­rer ar­va­ev i un­der­li­vet va­ek. Gam­melt ar­va­ev kan gø­re liv­mo­de­ren og ae­g­ge­le­der­ne min­dre be­va­e­ge­li­ge og der­med min­dre mod­ta­ge­li­ge for be­frugt­ning. • Biosti­mu­le­ren­de la­ser­te­ra­pi øger dels ener­gi­en i cel­ler­ne, for­bed­rer blodcir­ku­la­tio­nen og da­em­per in­f­la­ma­tion i un­der­li­vet. Men la­ser­te­ra­pi kan og­så ha­ve god ef­fekt på man­dens sa­ed­kva­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.