Dan­ni El­mo

BT - - 180° -

• 30 år. • San­ger og sangskri­ver. • Har del­ta­get i Dansk Me­lo­di Grand Prix tre gan­ge, se­ne­st i 2014. • Ak­tu­el med pla­den ’Sidste­va­el­ger’. Han har selv kom­po­ne­ret, skre­vet tek­ster­ne og fi­nan­si­e­ret pro­jek­tet. • Li­der af ADHD og blev sendt på bør­ne­hjem, da han var 13 år gam­mel. • Hav­ne­de se­ne­re i et mis­brug af hash, am­fe­ta­min og ben­zo­di­a­zepi­ner, men har i dag lagt det bag sig. • Er am­bas­sa­dør for ADHD­for­e­nin­gen og hol­der fored­rag om ADHD. • I ok­to­ber 2016 blev han ud­na­evnt som am­bas­sa­dør for Børns Vil­kår. • Er far til søn­nen Hjal­te på 7 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.