Hvad skal vi spi­se?

Lene Hans­son har sam­men­sat en mad­plan, som kan in­spi­re­re dig og din fa­mi­lie til at spi­se sundt og grønt. Al­le op­skrif­ter er til to

BT - - MADPLANEN - Grøn sup­pe med kyl­ling Så­dan gør du: Ol­sens pøl­se­gry­de Så­dan gør du:

100 g kyl­lin­ge­bryst 1 tsk. olie ½ tsk. kryd­der­salt og pe­ber Sup­pe: ½ broc­co­li 1 po­r­re 1 squash 2 hånd­ful­de suk­ke­ra­er­ter 1 spsk. olie 4 dl grønt­sags­bou­il­lon ½ tsk. kryd­der­salt og pe­ber

Ska­er grønt­sa­ger og sa­lat i små styk­ker. Steg et par mi­nut­ter i olie i en gry­de. Ha­eld bou­il­lo­nen ved og kog sup­pen op. Skru ned og lad sup­pen sim­re ca. 20 mi­nut­ter. Kry­dr med salt og pe­ber. Blend den fa­er­dig­kog­te sup­pe. Steg kyl­ling på en grill­pan­de i olie med salt og pe­ber. Ha­eld sup­pen i en skål, ska­er kyl­lin­ge­file­ten i små styk­ker og la­eg dem oven i sup­pen. 200 g pøl­ser (fedt­fat­ti­ge el­ler so­japøl­ser) 2 tsk. sta­erk kar­ry Olie til steg­ning 1 tsk. thai­kryd­de­ri ½ grøn chi­li 300 g hvid­kål 100 g ba­by­spi­nat 150 g bru­ne cham­pig­no­ner 1 løg 1 tsk. al­l­ro­und­kryd­de­ri 1/2 tsk. kryd­der­pe­ber

Bra­end kar­ry­en af i olie på en ste­ge­pan­de ved høj var­me. Tilsa­et thai­kryd­de­ri og fint­hak­ket chi­li uden ker­ner. Tilsa­et pøl­ser­ne (evt. skå­ret i min­dre styk­ker), rør rundt og steg i ca. to mi­nut­ter. Hak hvid­kål, spi­nat og cham­pig­no­ner og ska­er lø­get i ski­ver. Kom det på pan­den og kry­dr med salt og pe­ber. Lad ret­ten ste­ge i 10 mi­nut­ter un­der om­rø­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.