TRU­ET T

BT - - NYHEDER -

For før­ste gang i mit liv var jeg sam­men med en per­son, der så mig. En per­son, der kun­ne forta­el­le mig, hvad jeg føl­te, før jeg over­ho­ve­det føl­te det Jeg fik brugt Pe­ter som en dag­bog, og jeg fik den re­spons, som jeg øn­ske­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.