Go­de sam­men

BT - - NYHEDER -

Mary har en fan­ta­stisk ev­ne til at sa­et­te per­spek­tiv på tin­ge­ne. Hun har det her evig­heds­blik, som ra­ek­ker ud­over den kon­kre­te si­tu­a­tion, hun står i Su­ne Bang, di­rek­tør, kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Kø­ben­havn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.