Nøra­gers Fre­de

BT - - NYHEDER -

»Jeg er født sam­me dag som kron­prin­sen, 26. maj 1968. Da jeg var yn­gre, spurg­te min fa­mi­lie mig of­te: ’Skal du al­drig gif­tes?’ Jeg le­ve­de i fle­re år en sing­le­tilva­e­rel­se, og så var det nem­me­ste svar jo at si­ge: ’Jo­jo, når Kron­prin­sen bli­ver gift.’ Og så fan­ge­de bor­det jo,« for­kla­rer Hen­rik Jen­sen med et grin.

Ti­m­in­gen pas­se­de og­så godt, for Hel­le Voigt-Pe­der­sen og Hen­rik Jen­sen hav­de li­ge­som vo­res kron­prin­s­par mødt hin­an­den i 2000, og var flyt­tet sam­men kort ef­ter. Men el­lers har par­ret ik­ke fulgt me­get med i kron­prin­s­par­rets liv.

»Vi har gla­e­det os på de­res veg­ne, hver gang de har få­et børn, men el­lers er det ik­ke no­get, vi er gå­et op i. Det er me­re det un­der­fun­di­ge i, at vi blev gift sam­me dag og mød­tes sam­me år som dem, li­ge­som Hen­rik og kron­prins Fre­de­rik de­ler fød­sels­dag. Men det er me­re til­fa­el­dig­he­der, der er sjove at snak­ke om en gang imel­lem,« si­ger Hel­le Voigt-Pe­der­sen. Jeg er født sam­me dag som Kron­prin­sen, 26. maj 1968

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.