Mindst fi­re dra­ebt på Na­to-ba­se

BT - - NYHEDER -

USA’s stør­ste mi­li­ta­er­ba­se i Af­g­ha­ni­stan blev i går ramt af en stor eks­plo­sion. Mindst fi­re per­so­ner mel­des dra­ebt, op­ly­ser Na­to.

Ta­le­ban har ta­get skyl­den for eks­plo­sio­nen, som det si­ger var en selv­mord­s­bom­be.

»En eks­plo­siv an­ord­ning blev de­to­ne­ret på Ba­gram­fly­ba­sen, og der var ad­skil­li­ge of­re. Fi­re per­so­ner blev dra­ebt ved an­gre­bet, og cir­ka 14 er ble­vet sår­et,« hed­der det i en er­kla­e­ring fra Na­to.

Na­tio­na­li­te­ten på de dra­eb­te er ik­ke op­lyst.

Men an­gre­bet in­de på den ame­ri­kan­ske ba­se un­der­stre­ger, hvor al­vor­lig den sik­ker­heds­ma­es­si­ge si­tu­a­tion er i Af­g­ha­ni­stan, to år ef­ter at Na­to for­melt af­slut­te­de si­ne kam­po­pe­ra­tio­ner i lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.