S

BT - - SØNDAG -

kjor­ten ha­en­ger dovent uden på T-shir­ten, hå­ret svin­ger ned om ører­ne, og bril­ler­ne er på plads. Klok­ken er 14, og Jo­hn­ny Madsen er an­kom­met til den grå par­ke­rings­plads for­an ind­gan­gen til Scan­dic Ho­tel i Syd­hav­nen. »Psst,« si­ger hans tour­ma­na­ger Hen­rik Laur­vig. Hen­rik Laur­vig er en velkla­edt her­re op­pe i åre­ne. En­gang i 70er­ne var han hip­pie i sy­rero­ck-ban­det Mo­ses, nu pas­ser han på Jo­hn­ny Madsen.

»Jo­hn­ny Madsen gi­ver ik­ke hånd. Det er ik­ke per­son­ligt, han bry­der sig ba­re ik­ke om det.«

Ro­ck­s­an­ge­ren står et par me­ter bag­ved på as­fal­ten.

»Hej Jo­hn­ny, hav­de du en god tur,« spør­ger jeg og vin­ker imø­de­kom­men­de.

»Nej, det pis­ser ned,« si­ger han med van­lig, ha­es ve­stjysk di­a­lekt og går ind ad ho­tel­dø­ren mod re­cep­tio­nen. Vi bli­ver skilt ad. En ska­re af jy­der er an­kom­met til ho­tel­let og kra­e­ver stjer-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.