Bør­ne­for­sker: Så­dan und­går du E

BT - - SØNDAG -

rik Sigs­gaard er cand. pa­ed. og bør­ne­for­sker ved Pro­fes­sions­højsko­len UCC. Han har blandt an­det skre­vet bø­ger­ne ’Ska­eld min­dre ud’, ’Om børn og un­ges nej’ og ’Ha’ en god dag, skat’. Her kom­mer han med bud på, hvor­dan man und­går at kom­me ud i si­tu­a­tio­ner, hvor man fri­stes til at skaelde ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.